Odborné posúdenie a vypracovanie odborného stanoviska alebo posudku pre firmy


VIPO a. s. ponúka firmám svoje služby pri vybavovaní sporných reklamácií výrobkov. V prípade záujmu o odborné posúdenie a vypracovanie odborného stanoviska alebo posudku, je potrebné k nám zaslať spolu s reklamovaným výrobkom (obuv, usňové rukavice, usňové a kožušinové odevy, aktovky, kabely a pod.):

a) vyplnenú žiadosť , ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky na odborné posúdenie (VZP),

b) reklamačné listy, ktoré boli na reklamovaný výrobok v predajni vystavené,

c) pokladničný doklad z predajne, kde bol výrobok zakúpený,

d) návody na používanie, údržbu a ošetrovanie výrobku.

Bez uvedených dokladov (stačia aj čitateľné fotokópie) a výrobku nie je možné Vašej žiadosti vyhovieť. Faktúra je splatná ihneď a pošleme Vám ju aj faxom alebo e-mailom.

Vysvetlenia k vyplneniu žiadosti o odborné posúdenie a vypracovanie odborného posudku:

Praktické informácie:


Adresa: VIPO a. s., oddelenie skúšobníctva, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

E-mail: jskultety@vipo.sk

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v pracovných dňoch v čase medzi 13.00 a 14.00 hod. na telefónnom čísle 038/7493169, 7490969

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o odborný posudok - FIRMA