Odborné posúdenie a vypracovanie odborného posudku pre spotrebiteľov


VIPO a. s. ponúka spotrebiteľom svoje služby pri vybavovaní sporných reklamácií výrobkov. V prípade záujmu o vypracovanie odborného posudku, je potrebné zaslať spolu s reklamovaným výrobkom (obuv, usňové rukavice, usňové a kožušinové odevy, aktovky, kabely a pod.):

a) vyplnenú žiadosť o odborné posúdenie a vypracovanie odborného posudku (ďalej iba „žiadosť“),, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky na odborné posúdenie a vypracovanie odborných posudkov (VZP);

b) reklamačné listy, ktoré boli na reklamovaný výrobok v predajni vystavené (nie odpoveď na reklamáciu);

c) pokladničný doklad z predajne, kde bol výrobok zakúpený;

d) návody na používanie, údržbu a ošetrovanie výrobku.

 

Bez uvedených dokladov (stačia aj čitateľné fotokópie) a výrobku nie je možné Vašej žiadosti vyhovieť. Platba za vykonanú službu sa uskutočňuje až po obdržaní informačného listu z VIPO a. s..

Vysvetlenia k vyplneniu žiadosti o odborné posúdenie a vypracovanie odborného posudku:

Cena:

Praktické informácie:

Adresa: VIPO a. s., oddelenie skúšobníctva, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v pracovných dňoch v čase medzi 13.00 a 14.00 hod. na telefónnom čísle 038/7493169, 7490969.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o odborný posudok - SPOTREBITEĽ