Skúšobníctvo

Aby  ochrana a bezpečnosť človeka pri práci nebola len frázou, poskytovaním našich služieb sa snažíme byť  výrobcom osobných ochranných prostriedkov nápomocní pri napĺňaní tohto náročného cieľa.

Našou úlohou je overovanie vlastností osobných ochranných prostriedkov v skúšobnom laboratóriu  tak, aby nový produkt, prípadne  jeho inovácia, využili naplno svoj potenciál bezpečnosti, komfortu a výkonu.

Novinky