Na budúcnosti prostredia nám záleží

                Voda, vzduch,  zem. Živly, ktorých kvalita ovplyvňuje život človeka i spoločnosti. Vo VIPO a.s. nám nie je ľahostajné v akom stave ich zanecháme pre budúce generácie. Naši vývojoví pracovníci úspešne úročia svoje vedomosti a skúsenosti tak, aby ich výsledky boli úspešne aplikovateľné do praxe a prispeli k  zníženiu znečistenia  životného prostredia a zlepšeniu kvality výrobného procesu.

Naše  úsilie  bolo  venované   výskumu a vývoju  disperzných a  koloidných sústav, hydrolyzátov a hydrogélov  pre farmáciu a liečebnú kozmetiku (priemyselný úžitkový vzor č. 7244 – polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov).

     Výskumom modifikácie vlastností polymérnych kompozitov bio-syntetickými polymérmi sme prispeli k ekologizácii gumárenského a plastikárskeho priemyslu (priemyselný úžitkový vzor č.5998- polymérne kompozity na báze kolagénu).

Negatívny vplyv chromitých odpadov kožiarskeho priemyslu mal dopad aj na skládku BABICA pri obci Bošany.  Výzvou v tejto úlohe bola pre naše oddelenie chemická stabilizácia Cr3+ (patent č. 288363- Spôsob odchrómovania  pevných garbiarskych odpadov).

Od roku 2018 sme spoločne s partnermi pracovali na projektoch:

Aktuálne pracujeme na nasledovných projektoch: