Využite naplno potenciál bezpečnosti, komfortu a výkonu Vášho OOP.

Vytrvalá práca na návrhu a vývoji by mala byť zavŕšená certifikátom, ktorý potvrdí kvalitu a parametre finálneho výrobku. Úspešné splnenie štandardov a získanie certifikátu umožní Vášmu produktu voľný pohyb a predaj na jednotnom trhu EÚ. Ak ste výrobcom či dovozcom pracovnej obuvi, bezpečnostnej obuvi, ochranných rukavíc alebo odevov, ponúkame Vám službu posúdenia výrobkov prostredníctvom nás, ako nezávislej, akreditovanej, autorizovanej a notifikovanej osoby.

Prílohy pre žiadateľov

Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu typu Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu typu (nepovinná certifikácia) Žiadosť o kontrolu ES systému riadenia kvality finálneho výrobku na OOP kategórie III Informovaný súhlas výrobcu (modul C2)