Otestujte parametre a zlepšime bezpečnosť, komfort a výkon Vášho OOP.

Iba spoločnosti, ktoré sú pripravené prevziať plnú zodpovednosť za vývoj a výrobu svojich vlastných produktov môžu zaručiť kvalitu a bezpečnosť. K ich úspešnému dosiahnutiu je nevyhnutná komplexná kontrola všetkých parametrov výrobku. Aj vďaka nej môžeme spoločne prispieť k zlepšeniu ponúkaných produktov a  zvýšeniu ochrany zdravia a bezpečnosti človeka. Zistite ako sú na tom Vaše produkty a nechajte si v našom akreditovanom laboratóriu otestovať materiály a polotovary z usní, textilu,  gumy, i hotové výrobky – obuv, rukavice, odevy a galantériu.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Objednávka skúšky