Stroje a elektro

Odbor Stroje a elektro spoločnosti VIPO a.s. prezentuje vysoká kvalita výrobkov a služieb, ktoré sú vytvárané vysoko kvalifikovanými konštruktérmi, softvérovými inžiniermi a ďalšími špecialistami. Neustálim zvyšovaním nárokov na komplexnosť a odbornosť odvádzanej práce dosahujeme aplikovaním moderných postupov a zavádzaním novátorských technológii a prvkov v oblasti stroje a zariadenia pre prípravu polotovarov automobilových plášťov, uhlikársky priemysel a pre automobilový priemysel.

 

Novinky