Aby ochrana a bezpečnosť človeka pri práci nebola len frázou, poskytovaním našich služieb sa snažíme byť výrobcom osobných ochranných prostriedkov nápomocní pri napĺňaní tohto náročného cieľa.

Našou úlohou je overovanie vlastností osobných ochranných prostriedkov v skúšobnom laboratóriu tak, aby nový produkt, prípadne jeho inovácia, využili naplno svoj potenciál bezpečnosti, komfortu a výkonu.

Vysoko kvalifikovaní profesionáli stavajú na tradícii obuvníckeho priemyslu v meste Partizánske, ktorá píše už svoju 79. kapitolu. Vďaka dlhodobému aktívnemu prístupu a precíznosti pri implementácii najnovších skúšobných metód a platných právnych predpisov úročíme viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti skúšobníctva tak, aby sme objektívne posúdili zhodu výrobkov  pred ich uvedením na trh v certifikačnom orgáne v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/68/EHS.

Oddelenie skúšobníctva sa neobmedzuje iba na oblasť osobných ochranných prostriedkov slúžiacich na ochranu nôh, rúk alebo tela pri práci. Rovnako ako v pracovnom prostredí, tak i v bežnom živote musia produkty spĺňať najvyššie požiadavky na bezpečnosť, komfort a výkon. Z toho dôvodu poskytujeme služby odborného posúdenia pre právnické aj fyzické osoby.

V neposlednom rade sa špecializujeme na poskytovanie komplexných služieb týkajúcich sa posúdenia zhody v prípade dovozu osobných ochranných prostriedkov do EÚ z tretích krajín.

Celým procesom odborného posúdenia, posúdenia zhody a certifikácie produktov Vás prevedie notifikovaná, autorizovaná a akreditovaná osoba Oddelenie skúšobníctva.

Vaša dôvera v naše služby je pre nás záväzok, ktorým chceme spoločne prispieť k lepšej ochrane zdravia človeka.

Pre viac informácií o notifikovanej osobe č. 2369 kliknite TU.

Dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie o autorizácii SKTC-111 Príloha k rozhodnutiu o autorizácii SKTC-111 Potvrdenie o notifikácii (notifikačný orgán č. 2369) Príloha k potvrdeniu o notifikácii (notifikačný orgán č. 2369) Osvedčenie o akreditácii SL Príloha k osvedčeniu o akreditácii SL Osvedčenie o akreditácii CO Príloha k osvedčeniu o akreditácii CO