Do databázy NANDO bolo zaradené nové oznámenie vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Stručné informácie nižšie:

Názov orgánu:                                     VIPO a.s.
Číslo notifikovaného orgánu:         2369
Typ orgánu:                                          Notifikovaná osoba
Podľa:                                                     Nariadenie (EU) 2016/425 Osobné ochranné prostriedky

 

Kliknutím sem získate podrobnejšie informácie o notifikácii