Hľadáte uplatnenie svojich schopností v modernej a perspektívnej spoločnosti? Ponúkate talent či skúsenosti z oblasti chemického výskumu alebo výskumu v oblasti strojov, resp. elektroniky, či obchodu? Radi by sme sa o Vás dozvedeli viac. Aj prostredníctvom tejto stránky je možné kontaktovať naše personálne oddelenie.

Dopyt

    *všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanú osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zobraziť bližšie informácie.