VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne hľadáme uchádzačov pre tieto pracovné pozície:


Konštruktérhttps://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1986097/konstrukter

Konštruktér špecialista – https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1993444/konstrukter-specialista

IT Technik – https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1986095/it-technik

Technický pracovník certifikačného orgánu – https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1986099/technicky-pracovnik-certifikacneho-organu


Dopyt

    *všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanú osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zobraziť bližšie informácie.