Kontakt

Kancelária generálneho riaditeľa je prvé miesto, kde sa dostane Vaša žiadosť o zamestnanie. Tu sa posudzuje, následne vyhodnotí a tu prebieha vzájomná komunikácia s kandidátmi pri výberovom konaní. Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na našej webovej stránke v časti Voľné pracovné miesta alebo na webovej stránke www.profesia.sk.
Osloviť nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: vipo@vipo.sk

Prihlásenie sa na výberové konanie

Na výberové konanie na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním žiadosti o zamestnanie (motivačného listu) a životopisu (personálneho dotazníka). Pre tento účel môžete použiť aj personálny dotazník z tejto stránky. Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou.

Žiadosť o zamestnanie

K žiadosti alebo motivačnom liste by ste mali uviesť , prečo sa zaujímate o pracovnú pozíciu, akými výnimočnými zručnosťami, schopnosťami, vedomosťami a vlastnosťami disponujete pre danú pracovnú pozíciu, prečo ste práve vy pre nás tým správnym zamestnancom.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky dôležité fakty týkajúce sa práce, o ktorú sa zaujímate. Tzn. musí obsahovať informácie o vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, schopnostiach a znalostiach, pracovných skúsenostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti vo Vašej osobe. v životopise alebo žiadosti nezabudnite uviesť Váš telefonický kontakt.
V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje vo firemnej databáze bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v databáze VIPO a.s. Partizánske. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Čo nasleduje po zaslaní Vašej žiadosti o zamestnanie

Po doručení Vašej žiadosti o zamestnanie a životopisu posúdime Vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti vzhľadom na aktuálne a budúce personálne potreby firmy. Ak nie je predpoklad, že pre Vás nájdeme v našej spoločnosti uplatnenie, vrátime Vám Vašu žiadosť spolu so životopisom späť. Dokumenty zasielané e-mailom späť nezasielame, ale vymazávame ich. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú, sú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných rozhovorov, prípadne psychologického testovania a jazykových či odborných testov. V prípade manažérskych pozícií a pozícií špecialistov môže výberové konanie prebiehať prostredníctvom externej organizácie.

Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 2 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní našimi pracovníkmi a oboznámení s výsledkami.

Na stiahnutie

Personálny dotazník (.doc) Personálny dotazník (.pdf) Súhlas s archiváciou životopisov

Dopyt

    *všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanú osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zobraziť bližšie informácie.