Spoločnosť VIPO, a.s. sa riadi víziou, ktorá ju charakterizuje ako vo svete etablovaný, technicky zdatný a flexibilný výskumno-inžiniersky subjekt, integrujúci výskumné a vývojové aktivity s výrobou a obchodom, ktorý neustále zdokonaľuje svoje výrobky.

Sme si vedomí toho, že túto víziu naplníme len pomocou kvalifikovaných, motivovaných a spokojných zamestnancov. Takáto personálna základňa je základný predpoklad naplnenia strategických cieľov a dosiahnutia trvalého rozvoja a prosperity. Vzhľadom na zameranie spoločnosti a skutočnosť, že sa nám darí vyrábať čoraz kvalitnejšie a sofistikovanejšie produkty, stúpa kvalita a počet odborníkov, ktorých schopnosti a nadšenie využívame. V našich radoch radi privítame odborníkov z oblasti gumárenského, chemického, elektrotechnického a strojárenského priemyslu, ale i zo sféry obchodu a ekonomiky. Pri pozíciách, u ktorých nie je podmienkou prax v odbore, je miesto aj pre talentovaných študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl.

Za vynikajúcu a kvalitnú prácu ponúkame zamestnancom istotu, pracovný a platový postup, nadpriemerný zárobok, nadštandardné zamestnanecké výhody, možnosť permanentného vzdelávania a rozvoja.

Na stiahnutie

Personálny dotazník (.doc) Personálny dotazník (.pdf)

Dopyt

    *všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanú osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zobraziť bližšie informácie.