OP VaV Reinžiniering

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Operačný program: 

Výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu: 

26220220091 Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.

Cieľ projektu: 

Zvýšiť ekonomickú výkonnosť žiadateľa získaním poznatkov nutných na významnú inováciu jeho produktov v spolupráci s inštitúciami akademického výskumu

Prijímateľ: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 

1. 5. 2010 – 30. 4. 2013

Riadiaci orgán: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
www.minedu.sk

Operačný program „Výskum a vývoj“
www.asfeu.sk

Výška poskytovaného príspevku: 

1 308 896,85 EUR