OP VaV Vegum

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Operačný program: 

Výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu: 

1. VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko
2. VEGUM, a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu: 

26220220173 Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle.

Cieľ projektu: 

Zvýšiť konkurencieschopnosť žiadateľa a partnera č.1 získaním poznatkov nutných na inováciu ich produktov v spolupráci s inštitúciami akademického výskumu.

Prijímateľ: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 

júl 2012 – december 2014

Riadiaci orgán: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
www.minedu.sk

Operačný program „Výskum a vývoj“
www.asfeu.sk

Výška poskytovaného príspevku: 

1 381 533,19 EUR