Dokumenty na stiahnutie

Ročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2009 Poznámky k ročnej závierke za rok 2009 Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia za rok 2009 Príloha „Ďalšie údaje 09“ Správa audítora k ročnej závierke Dodatok správy audítora 2009 Oznam o zverejnení ročnej správy