Poznámky Účtovná závierka Ročná správa (.pdf) Výročná správa za rok 2021 Vyjadrenie audítora Zverejnenie v hospodárskych novinách Vyhlásenie emitenta Ročná finančná správa .xhtml Správa o nezávislom overení .xhtml