Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2020 Polročná finančná správa 2020