Poznámky Ročná správa o hospodárení Účtovná závierka Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu Výročná správa za rok 2020 Zverejnenie v hospodárskych novinách Vyhlásenie emitenta Správa audítora