Spôsob a miesto výplaty dividend Žiadosť o výplatu dividend na účet