Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2019 Polročná finančná správa za rok 2019 Vyhlásenie emitenta