Certifikáty a ocenenia

Kvalita a environment

Od roku 2001 je VIPO a.s. držitelom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podla noriem STN EN ISO 9001:2001 a 14001:1998.

Výskum a vývoj

VIPO a.s. je nositeľom a osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR o vykonaní periodického hodnotenia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.