Inšpektomat

Inšpekčné stroje

Výstupno-vizuálna inšpekcia hotových pneumatík

Stroj slúži na vizuálnu kontrolu, inšpekciu a odstránenie chýb výliskov. Stroj umožňuje prehliadať dve pneumatiky súčasne. Operátor umiestni pneumatiku na rotačné hriadele. Stroj dvihne pneumatiku do rezacej a následne do kontrolovanej pozície. Stroj je riadený recepturovým systémom a je vybavený umelým osvetlením pre lepšiu viditeľnosť možných nedostatkov. Posledná generácia stroja je vybavená s automatickým čítaním kódov pneumatiky s automatickým nastavením výšky prehliadania na základe veľkosti prehliadanej pneumatiky.

Špecifikácia

Vnútorný priemer pneumatiky:
15‘‘ - 24,5‘‘
Hmotnosť pneumatiky:
max. 160 kg
Vonkajší priemer:
600 - 1300 mm
Šírka pneumatiky:
max. 450 mm
Rýchlosť rezacej pozície:
max. 120 RPM (22,5‘‘)
Mám záujem