Vipoterm 200.312

Nábytkársky priemysel

Tavné

Tavné lepidlo pre oplášťovanie dýhou vo forme granúl.

Mám záujem