Kľúčovým cieľom  odboru  chemického výskumu a výroby je dlhodobá spokojnosť zákazníka s našimi výrobkami a službami. Hlavným produktom odboru je výroba priemyselných lepidiel pre širokú oblasť aplikácii s aplikačnou podporou.  K tomu je prispôsobená aj vysokokvalifikovaná výskumná základňa s primeraným technickým a laboratórnym vybavením.  Druhou silnou stránkou odboru je výskum a výroba v oblastiach  gumárenských  technológií pre výrobky z technickej gumy , automobilových plášťov a recyklácii opotrebovaných gumárenských výrobkov.