Vipolax Expres

Drevospracujúci priemysel

Disperzné

Disperzné lepidlo na báze PVAC vhodné na lepenie dreva, papiera, kartónu, vyžadujúce krátke lisovacie časy pri dostatočnej otvorenej dobe. MFT cca 3°C.

Mám záujem