Vipo a.s.

POŠTOVÁ A FAKTURAČNÁ ADRESA

VIPO a.s.
Gen. Svobodu 1069/4,
95801 Partizánske
Slovenská republika

IČO: 31409911
DIČ: 2020417630
IČ DPH: SK2020417630

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10480/R


VÝROBA – ADRESA

VIPO a.s.
Nitrianska 1822,
95801 Partizánske
Slovenská republika


Ing. Peter Duchovič
Riaditeľ spoločnosti

Sekretariát
TEL: +421/38 749 31 53
e-mail: vipo@vipo.sk

Stroje a elektro

Ing. Anton Jablonický Riaditeľ odboru strojov a elektroniky TEL.: +421 38/749 33 60 E-MAIL: anton@vipo.sk
Ing. Martin Bezák Predaj a marketing TEL.: +421 38/536 15 02 E-MAIL: martin.bezak@vipo.sk
Ing. Otto Blaho Výskum a vývoj strojov TEL.: +421 38/536 15 22 E-MAIL: oblaho@vipo.sk
Ing. Vladimír Kováč Výskum a vývoj elektroniky TEL.: +421 38/536 15 12 E-MAIL: vkovac@vipo.sk
Ing. Vladimír Biely Výroba - stroje TEL.: +421 38/749 43 86 E-MAIL: vbiely@vipo.sk
Marek Miklas Výroba - elektronika TEL.: +421 38/536 15 06 E-MAIL: mmiklas@vipo.sk
Stroje a elektro E-MAIL: machinery@vipo.sk

Chémia

Ing. Jozef Preťo Riaditeľ TEL.: +421 38/536 15 23 E-MAIL: jpreto@vipo.sk
Ing. Vladimír Vanko Vedúci výroby TEL.: +421 38/536 15 33 E-MAIL: vvanko@vipo.sk
Ing. Juraj Škultéty Obchod a marketing TEL.: +421 38/536 1542 E-MAIL: jskultety@vipo.sk
Odbor CHVaV TEL.: +421 38/749 25 95 E-MAIL: vipoch@vipo.sk

Skúšobníctvo

Ing. Juraj Škultéty Riaditeľ TEL.: +421/38 536 15 42 MOBIL: +421/907 170 659 E-MAIL: jskultety@vipo.sk
Ing. Jozef Sloboda Vedúci certifikačného orgánu TEL.: +421/38 749 09 69 E-MAIL: jsloboda@vipo.sk
Ing. Helena Hrčková Vedúci skúšobného laboratória TEL.: +421/38 536 15 34 MOBIL: +421/905 493 081 E-MAIL: hhrckova@vipo.sk

Kontaktujte nás