BRÚSKA DVOJVRETENOVÁ

Uhlík

Stroj je určený na opracovanie veľkých uhlíkových kief alebo uhlíkových blokov pre dosiahnutie presnosti uhlových a dĺžkových rozmerov paralelným brúsením dvoch rovnobežných plôch.

ROZMERY UHLÍKOVÝCH KIEF:

PRODUKTIVITA ZARIADENIA:

RÝCHLOSŤ PODÁVANIA:

OBSLUHA STROJA:

Mám záujem