DVOJVRETENOVÁ KALIBRAČNÁ BRÚSKA

Uhlík

Brúska

Stroj je určený na súčasné a konečné opracovanie dvoch plôch kefy, ktoré ohraničujú rozmer kefy v smere „r“. Zariadenie sa umiestňuje na koniec linky, ktorá opracováva štyri plochy tela kefy.

ROZMERY UHLÍKOVÝCH KIEF:

PRODUKTIVITA ZARIADENIA:

PRESNOSŤ OPRACOVANIA DĹŽKY:

Mám záujem