2017

Verejná zákazka č.01/2017 - zverejnené dňa: 19.9.2017

2016

Verejná zákazka č.01/2016 - zverejnené dňa: 15.2.2016 Verejná zákazka č.02/2016 - zverejnené dňa: 23.6.2016 Verejná zákazka č.03/2016 - zverejnené dňa: 9.9.2016 Verejná zákazka č.04/2016 - zverejnené dňa: 9.9.2016 Verejná zákazka č.05/2016 - zverejnené dňa: 12.9.2016 Verejná zákazka č.06/2016 - zverejnené dňa: 20.9.2016 Verejná zákazka č.07/2016 - zverejnené dňa: 29.9.2016 Public tender No.07/2016 - published: 29.9.2016 Verejná zákazka č.08/2016 - zverejnené dňa: 6.10.2016

2015

Verejná zákazka č.01/2015 - zverejnené dňa: 16.2.2015 Verejná zákazka č.02/2015 - zverejnené dňa: 13.5.2015 Public Tender No.02/2015 - date of publication: 13th May 2015 Verejná zákazka č.03/2015 - zverejnené dňa: 13.5.2015 Verejná zákazka č.04/2015 - zverejnené dňa: 6.7.2015 Verejná zákazka č.05/2015 - zverejnené dňa: 22.7.2015 Verejná zákazka č.06/2015 - zverejnené dňa: 10.8.2015 Verejná zákazka č.07/2015 - zverejnené dňa: 17.8.2015 Verejná zákazka č.08/2015 - zverejnené dňa: 22.7.2015 Verejná zákazka č.09/2015 - zverejnené dňa: 26.8.2015 Verejná zákazka č.10/2015 - zverejnené dňa: 12.10.2015 Verejná zákazka č.11/2015 - zverejnené dňa: 1.12.2015 Verejná zákazka č.12/2015 - zverejnené dňa: 1.12.2015

2014

Verejná zákazka č.01/2014 - zverejnené dňa: 7.1.2014 Verejná zákazka č.02/2014 - zverejnené dňa: 15.1.2014 Verejná zákazka č.02-1/2014 - zverejnené dňa: 3.2.2014 Verejná zákazka č.03/2014 - zverejnené dňa: 11.3.2014 Public contract No.03/2014 - published: 11.3.2014 Verejná zákazka č.05/2014 - zverejnené dňa: 27.5.2014 Verejná zákazka č.06/2014 - zverejnené dňa: 5.6.2014 Verejná zákazka č.07/2014 - zverejnené dňa: 8.7.2014 Verejná zákazka č.08/2014 - zverejnené dňa: 29.7.2014 Verejná zákazka č.09/2014 - zverejnené dňa: 21.10.2014

2013

Verejná zákazka č.500-01/2013 - zverejnené dňa: 6.8.2013 Verejná zákazka č.01/2013 - zverejnené dňa: 3.12.2013 Verejná zákazka č.02/2013 - zverejnené dňa: 3.12.2013 Verejná zákazka č.100-01/2013 - zverejnené dňa: 9.12.2013 Verejná zákazka č.03/2013 - zverejnené dňa: 9.12.2013 Verejná zákazka č.04/2013 - zverejnené dňa: 9.12.2013 Verejná zákazka č.05/2013 - zverejnené dňa: 20.12.2013 Verejná zákazka č.06/2013 - zverejnené dňa: 20.12.2013