2022

Súhrnná správa I.štvrťrok 2022

2021

Súhrnná správa I.štvrťrok 2021 Súhrnná správa II.štvrťrok 2021 Súhrnná správa III.štvrťrok 2021 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2021

2020

Súhrnná správa I.štvrťrok 2020 Súhrnná správa II.štvrťrok 2020 Súhrnná správa III.štvrťrok 2020 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2020

2019

Súhrnná správa I.štvrťrok 2019 Súhrnná správa II.štvrťrok 2019 Súhrnná správa III.štvrťrok 2019 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2019

2018

Súhrnná správa I.štvrťrok 2018 Súhrnná správa II.štvrťrok 2018 Súhrnná správa III.štvrťrok 2018 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2018

2017

Súhrnná správa I.štvrťrok 2017 Súhrnná správa II.štvrťrok 2017 Súhrnná správa III.štvrťrok 2017 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2017

2016

Súhrnná správa I.štvrťrok 2016 Súhrnná správa I.štvrťrok 2016 - EKS Súhrnná správa II.štvrťrok 2016 Súhrnná správa II.štvrťrok 2016 - EKS Súhrnná správa III.štvrťrok 2016 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2016

2015

Súhrnná správa I.štvrťrok 2015 Súhrnná správa II.štvrťrok 2015 Súhrnná správa III.štvrťrok 2015 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2015

2014

Súhrnná správa I.štvrťrok 2014 Súhrnná správa II.štvrťrok 2014 Súhrnná správa III.štvrťrok 2014 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2014

2013

Súhrnná správa III.štvrťrok 2013 Súhrnná správa IV.štvrťrok 2013