Dokumenty na stiahnutie

Účtovná závierka 2016 Poznámky k účtovnej závierke Správa nezávislého audítora Zverejnenie ročnej finančnej správy Dodatok správy audítora Výročná správa 2016 Vyhlásenie zodpovedných osôb Ročná správa emitenta Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia za rok 2016