Dokumenty na stiahnutie

Polročná správa za rok 2011 Príloha - ďalšie údaje I. polrok 2011 Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2011 Vyhlásenie emitenta Vyhlásenie o dodržiavaní kódexu za I. polrok 2011 Oznámenie o zverejnení polročnej finančnej správy Predbežné vyhlásenie II polrok 2011