Lihexal 6

Jednodrôtové

ŠESŤNÁSOBNÉ ZARIADENIE NA VÝROBU JEDNODRÔTOVÝCH PÄTKOVÝCH LÁN

Počítačovo riadený a monitorovaný proces výroby linky LIHEXAL 6 zabezpečuje vysokú automatizáciu s minimálnym zásahom operátora do výroby. Zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo najprísnejšie hodnotenia efektívnosti. Produkcia šiestich lán súčasne znižuje nákladovosť výroby lán. Linka ponúka výrobu hexagonálnych a aj štvorcových pätkových lán s automatickým odkladaním do zásobníka lán alebo priamym odkladaním do vozíkov.

Špecifikácia

Počet pätkových lán za cyklus:
6
Priemer pätkového lana:
13‘‘ – 24,5‘‘
Maximálna veľkosť lana:
10 drôtov šírka x 10 drôtov výška
Priemer nepogumovaného drôtu:
0,89 – 1,80 mm
Uhol základnej vrstvy:
Nastaviteľnosť priemeru:
± 3 mm
Čas cyklu:
16‘‘ – 15,3 s (20 rotácii)
22,5‘‘ – 27,0 s (30 rotácii)
24,5‘‘ – 58,6 s (60 rotácii)

Výhody

Hlavné časti

Opcie

Mám záujem