Meracie zariadenie

Inšpekčné stroje

Meranie vnútorného priemeru pätkového lana

Meracie zariadenie je navrhnuté pre meranie vnútorného priemeru pätkového lana a jeho hmotnosti. Umožňuje meranie hexagonálných a štvorcových lán. Výsledky merania sú zobrazené na dotykovom panely a ukladané do databázy, ktorú je možno priamo uložiť na USB jednotku alebo priamo odosielať do interného nadradeného systému.

Špecifikácia

Minimálny priemer lana:
5‘‘
Maximálny priemer lana:
25‘‘
Hmotnosť lana:
max. 3 kg
Presnosť merania priemeru:
0,001 mm
Presnosť merania hmotnosti:
2g
Presnosť merania vnútorného priemeru:
± 0,03 mm

Výhody

Hlavné časti

Mám záujem