„Dostaňte systém reklamácií pod kontrolu”


Elektronický reklamačný systém na odborné posúdenie  reklamovaného výrobku vychádza z doterajších skúseností so spracovaním a riešením reklamačného procesu v snahe zjednodušiť a zefektívniť všetky jeho fázy. Výstupom sú odborné posúdenia reklamovaných výrobkov, uzavretie reklamačné procesu v digitálnej forme a štatistické prehľady k reklamovaným výrobkom v súlade s princípmi „Internet of services“.

Prínosy 

V jednotlivých fázach reklamačného procesu

  1. Prijatia reklamácie od zákazníka

+ komplexná digitálna evidencia  prijatých reklamácii

+ zabránenie duplicitnému prijatiu rovnakej reklamácie na ten istý tovar  vo viacerých predajniach

+ online prístup  k štatistikám o reklamácií  rovnakých vzorov výrobkov 24/7

+ odstránenie chýb pri ručnom vypisovaní reklamácií

+ prepojenie na kuriérsku službu

+ skrátenie času na posúdenie

  1. Vybavenia reklamácie

+ prozákaznícke riešenie reklamácie

+ online prístup k stavu reklamácie 24/7

+ upozornenie na ukončenie termínu reklamácie

+ odstránenie duplicity vybavenia

+ upozornenie na „problematických klientov“

 

Všeobecné prínosy

+ skrátenie času od zadania po ukončenie reklamácií

+ štatistiky nákladov na reklamácie podľa rôznych parametrov (napr. : výrobca, vzor,..)

+ digitalizácia reklamačných protokolov

+ online prístup o stave reklamácií  24/7

+ intuitívne ovládanie

 

Pre vstup do Elektronického Reklamačného Systému kliknite TU