Vipocement C089HV

Vulkanizačné cementy

Protektorovací cement pre protektorovanie v teplotnom rozpätí 100-150°C aplikovateľný strojným nanášaním.

Mám záujem