Vipocement C089

Vulkanizačné cementy

Protektorovací cement pre protektorovanie v teplotnom rozpätí 100-150°C aplikovateľný striekaním.

Mám záujem