Vulkanizačné cementy

Vipocement C089 Vipocement C089HV Vipocement 318

Vulkanizačné cementy na báze organických rozpúšťadiel sú  adhezíva , ktoré finálne vlastnosti dosiahnú v technologických zariadeniach pri relatívne vysokej teplote.. Obsahujú dispergovanú polymérnu zložku a relatívne vysoký podiel vysoko prchavých organických rozpúšťadiel , ktoré zabezpečia  dobrú spracovateľnosť , presnú distribúciu polymérnych  zložiek na povrchu substrátu, zmáčavosť povrchu a výbornú adhéziu .