Vipopur 100/E

Nábytkársky priemysel

Disperzné

Disperzné dvojzložkové polyuretánové lepidlo určené na lepenie MDF dosiek s  termoplastickými fóliami (PVC) za tepla v lisoch s membránou i bez membrány.

Mám záujem