Kontakt

Poštová adresa:

VIPO, a.s.
Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10480/R
IČO: 31409911

e-mail : vipo@vipo.sk


Vedenie firmy

Telefón +421 (0) 38 749 3153  

Fax +421 (0) 38 749 3903

E-mail duchovic@vipo.sk
Financie a ekonomika

Telefón +421 (0) 38 536 1541  

Fax +421 (0) 38 749 6055

E-mail astruharova@vipo.sk
Stroje a elektronika

Telefón +421 (0) 38 749 3360  

Fax +421 (0) 38 749 3214

E-mail anton@vipo.sk
Chemický výskum a výroba

Telefón +421 (0) 38 749 2595-7  

Fax +421 (0) 38 749 2596

E-mail vipoch@stonline.sk
Logistika

Telefón +421 (0) 38 749 3910  

Fax -

E-mail madamec@vipo.sk
Ústredňa

Telefón +421 (0) 38 749 3361  

Fax -

E-mail -