Informácie pre študentov

Ak patríte medzi študentov, ktorí chcú perspektívne pracovať v oblasti chémie, strojárenstva, elektroniky či obchodu a máte záujem o spoluprácu s firmou, ktorá ocení Váš talent, kontaktujte nás.
Úspešným a schopným študentom naša spoločnosť ponúka viaceré možnosti, ako sa prejaviť a rozvíjať sa.
Čo požadujeme:

  • aktívnu znalosť jedného svetového jazyka

  • dobré študijné výsledky

  • aktívny prístup k pracovným úlohám

  • samostatnosť a dynamické myslenie

Čo ponúkame:

  • vykonanie odbornej praxe v našej firme

  • vypracovanie odborných ročníkových, diplomových a vedeckých prác

  • odbornú a konzultačnú pomoc pri štúdiu, spracovávaní diplomových prác

  • v prípade odborných predpokladov riešenie čiastkových výskumných úloh

Ak si myslíte, že naše požiadavky spĺňate, oslovte nás, prípadne nám predstavte Váš návrh spolupráce.