Logo EU Logo operačného programu Logo SIEA

Miesto realizácie projektu:
VIPO a.s., Nitrianska cesta 1822, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu:
Implementácia numericky riadených opracovacích systémov v strojárskej výrobe VIPO a.s.

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurenčnej schopnosti a inovačného potenciálu žiadateľa realizáciou hmotných investícií do jeho strojárskej výroby predstavujúcich obstaranie:

Stav pred začatím realizácie projektu
Stav pred začatím
realizácie projektu

Stav po skončení realizácie projektu
Stav po skončení
realizácie projektu

 • 5-osého opracovacieho centra
 • 3-osého opracovacieho centra
 • numericky riadeného (CNC) sústruhu

  Prijímateľ:
  VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
  958 01 Partizánske

  Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
  september 2015 – december 2015

  Riadiaci orgán:
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Výška poskytovaného príspevku:
  189 908 EUR

  Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie
  Európsky fond regionálneho rozvoja
  Investícia do vašej budúcnosti
  www.economy.gov.sk