Logo Európskej únie Logo operačného programu

Logo operačného programu

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Operačný program:
Výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu:
VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu:
26220220091 Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.

Cieľ projektu:
Zvýšiť ekonomickú výkonnosť žiadateľa získaním poznatkov nutných na významnú inováciu jeho produktov v spolupráci s inštitúciami akademického výskumu

 • Získanie poznatkov aplikovaného výskumu z oblasti polymérnych disperzných systémov a zmesí, ktoré umožnia formuláciu prípravkov pre špecifické oblasti použitia
 • Získanie poznatkov aplikovaného výskumu z oblasti stavby a riadenia strojných zariadení, ktoré umožnia významnú inováciu produktového portfólia žiadateľa

  Prijímateľ:
  VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

  Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
  1. 5. 2010 – 30. 4. 2013

  Riadiaci orgán:
  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
  www.minedu.sk
  Operačný program „Výskum a vývoj“
  www.asfeu.sk

  Výška poskytovaného príspevku:
  1 308 896,85 EUR