Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy za rok 2016