Výberové konania

Aktualizácia dňa: 22.9.2014

VIPO a.s.
Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO 31 409 911,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10480/R

vyhlasuje výberové konanie

na dodávateľa stavebných prác v súvislosti s realizáciou projektu rekonštrukcie výrobno-montážnej haly v zmysle stavebného povolenia č. SOcÚ – 7153/2013/SP – U9/1 zo dňa 8.8.2013

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na emailovej adrese vipo@vipo.sk , resp. na tel. čísle 0905 467 771 – ( Ing. Jozef Beliansky )